torsdag 23 oktober 2008

Bara bröst och bringor

Två tjejer, tillika medlemmar i föreningen Bara Bröst, blev nyligen utslängda från Fyrisbadet efter det att de badat utan att använda bikiniöverdel. Svenska simhallar har idag rätt att ha klädesregler som bara riktar sig till halva delen av befolkningen i landet. Diskrimineringslagstiftningen hänvisar till begrepp så som anständighet och rådande normer.

Hur kommer det sig då att det är tillåtet att uppmana kvinnan att skyla sig? Delar av svaret hittar vi säkerligen i vår patriarkiska historia, där kvinnan, fresterskan, underrordnad mannen, lockar till synd.

Är det fortfarande fresterskan vi stänger ute från våra badhus? Om svaret är ja, menar vi då att mannen skulle vara totalt oförmögen att se kvinnokroppen som något annat en ett sexualobjekt? Svaret bör vara nej på den senare frågan- lika självklart som kvinnan idag antas se mannens bara bringa i simbassängen- utan vidare associationer. För vad är det egentligen annars för bild vi ger av kvinnan och hennes kropp. Går det att förena bilden av fresterskan och den förvärvsarbetande kvinnan, och tro att vi samtidigt kan uppnå en jämnställd arbetsmarknad?

Är det inte dags att avsexualisera kvinnokroppen? Jag tror att nästa steg i Sveriges jämställdhetsutveckling just bör handla om att förändra synen på den kvinnliga kroppen. Detta måste ske på alla plan, och jag anser det fullkomligt obefogat att neka två modiga brudar, som vågar trotsa normen, att bada. På ett mer övergripande plan är sexuallagstiftningen ett bra exempel på en institution med en kvarhängande föråldrad kvinnosyn, som enligt min mening är uppåt väggarna för vag och stigmatiserande.

13 kommentarer:

Kristina sa...

För de av oss som minns 70- och 80-talet, då vi alla (i stort sett) gick utan bikinöverdelar känns dessutom detta som en kamp som borde vara vunnen...När blev Sverige en prydhetens högborg?

Anna sa...

Två steg framåt, ett steg bakåt?

Klara W sa...

Varför kan vi inte alla gå runt nakna på badhuset?

Anders Utbult sa...

kan inte ni/vi anordna feministiskt toplessbad på badhuset bredvid statsen? bra pr för ansats, om något. jag ställer upp med min spensliga bringa.

Anna sa...

du och dina killkompisar kan ju slå ett slag för feminismen- min rosa bikini med prickar står till ert förfogande.

Anders Utbult sa...

jag har ju inga killkompisar - jag umgås ju bara med ansatsredaktionen och anses därför kontaminerad :(

Fredrik sa...

Bra skrivet men jag håller inte med dig i den här posten, i alla fall vissa delar.

För det första tycker jag du misstolkar reglerna som badhusen har. Jag tror att det är helt okontroversiellt att i princip alla regler vi har på något sett är härledda (som exempel att det är förbjudet att mörda för att det kränker personens rättighet eller leder till negativa konsekvenser). Men även när en regel är "färdighärledd" kan det finnas skäl till att inte använda den i sin grundform utan på något sätt förändra den. Vanligtvis (och som är fallet här) för att precisera den. Detta för att konkritisera regeln för att i sin tur minska risken för misstolkningar. Just i fallet med badhusen skulle jag säga att regeln i sin opreciserade form lyder "Det är otillåtet att vistas på badhusen när man exponerar, av samhället ansett, tillräckligt sexuellt förknippade kroppsdelar" (här finns självklart en gränsdragningsproblematik, jag väljer att inte diskutera det här). Man har alltså preciserat regeln till partikulära regler om enskilda kroppsdelar. Jag är övertygad om de kroppsdelar som den genomsnittlige personen (i vårt samhälle) skulle peka ut som sexuellt kopplade är könsorganen, rumpan och de kvinnliga brösten och därmed förbjuder regeln att man exponerar dessa kroppsdelar. Därav menar jag att "Svenska simhallar har idag rätt att ha klädesregler som bara riktar sig till halva delen av befolkningen i landet." är fel. Regeln i sin grundform (eller delar av den) är inte riktad mot enbart hälften av befolkningen utan mot alla. Följaktligen, om manligt helskägg skulle börja anses tillräckligt sexuellt borde det självklart, enligt regeln, skylas likväl som om en man på något sätt skulle få kvinnliga bröst.

Jag håller absolut med om att vårt och andra samhällen (vissa mer än andra, läs USA och Superbowl Breast Scandal) översexualiserar kvinnliga bröst. För mig är det även tydligt att sexualiseringen av brösten är kulturellt betingat. Jag tror att det därför inte finns något direkt hinder att avsexualisera dem (även om det lär ta ett tag och det är tveksamt om det finns någon opinion för det). Men jag har inte tagit ställning huruvida man bör göra det, och har svårt att se något direkt problem med att det bara är halva befolkningen som har viss sexuell kopplad egenskap. Men som sagt är mest likgiltig i just den frågan.

"[...] menar vi då att mannen skulle vara totalt oförmögen att se kvinnokroppen som något annat en ett sexualobjekt?". Detta tycker jag är fel sätt att se på saken. Jag tror att alla, i brist på bättre uttryck, sexuellt intresserade människor är oförmögna att inte delvis tolka andra människor ur en sexuell aspekt. Detta är antagligen biologiskt betingat (och därmed inte sagt att det är rätt eller oförändringsbart). Ju mer av sin kropp som har tydliga sexuella kopplingar man exponerar ju mer kommer omgivningen tolka en ur den sexuella aspekten. Detta är jag övertygad gäller i samma utsträckning för män som för kvinnor. Frågan i det här fallet ligger inte i att kvinnor förväntas skyla sig i större utsträckning eller att kvinna ses som ett sexobjekt, utan precis som ovan att kvinnliga bröst ses som sexuellt förknippade kroppsdelar medan manliga bröst inte gör det. Anledning till att personer döljer sina sexuellt kopplade kroppsdelar tror jag är för att man i många sammanhang inte vill bli tolkad ur en sexuell aspekt till den graden man skulle göra om man var naken. Men i andra sammanhang är jag övertygad om att man vill göra det. Att vissa delar av människans kropp är sexuellt kopplade (eller ”laddade” om man så vill) tror jag är oundvikligt och nödvändigt för social samvaro (inte minst kärleksliv och sexliv). Därför skulle jag svara nej på ”Är det inte dags att avsexualisera kvinnokroppen?”. Man bör inte (totalt) avsexualisera varken kvinnors eller mäns kroppar. Måste dock påpeka att den sexualisering som har tidigare rått över människans kropp har varit överdriven och istället hindrar social samvaro. Likväl som jag tycker det är förkastligt att vissa personer ser andra personer som sexobjekt. Ett ord som jag skulle definiera som att man för de sexuella egenskaperna inte ser eller erkänner de andra egenskaper personen har. Vilket innebär att begreppet kan användas om mycket fler omständigheter (som exempel om personer menar att (vissa) män är djur för de (delvis) drivs av sin sexualitet) men skulle användas i mindre utsträckning.

Till sist; jag blev lite intresserad av vad du menade med "På ett mer övergripande plan är sexuallagstiftningen ett bra exempel på en institution med en kvarhängande föråldrad kvinnosyn, som enligt min mening är uppåt väggarna för vag och stigmatiserande.". Om du har lust får du gärna utveckla.

Hanna sa...

Fredrik:
Jag kan, efter att ha läst dina kommentarer, inte riktigt se din poäng. Du säger att det kanske inte finns några hinder för att avsexualisera kvinnobröst, men att du mest är likgiltig i frågan. Jag har lite svårt att se varför du då diskuterar det hela, men som jag förstår det har du primärt två invändningar mot Annas text:

1. Lagstiftningen är inte diskriminerande.
2. Man bör inte helt avsexualisera människors kroppar.

För att börja med din första invändning så vill jag tvärtom påstå att lagstiftningen idag är ytterst diskriminerande. Du säger att det man idag måste skyla på badhuset är av samhället sexualiserade kroppsdelar, och att vad som anses vara en sexualiserad kroppsdel är kulturellt betingat. Vad är det då som säger att detta inte kan förändras? Om kvinnor vill kunna gå barbröstade, precis som män gör, vilken norm ska då tillåtas hindra dem? För 100 år sedan ansågs det skandalöst att visa både den ena och den andra kroppsdelen, exempelvis vristerna, något som idag känns helt befängt. Vad som är okej eller inte okej att visa förändras alltså med tiden och jag anser det vara hög tid att förändra synen på bara bröst. Lagstiftningen ÄR diskriminerande då bara kvinnors bröst ses som sexuella kroppsdelar och kvinnorna själva inte kan försöka förändra detta utan risk för att bli utslängda från badhuset.

I andra kulturer sexualiseras andra kroppsdelar eller attribut, såsom kvinnors hår inom vissa delar av den muslimska världen. För att dölja håret bär kvinnor då slöja, men jag antar att du inte anser att kvinnor skall tvingas bära slöja, med hänvisning till dessa samhällens för tillfället rådande normer, MOT sin vilja?

För att så övergå till din andra invändning så vill jag börja med att säga att jag inte heller anser att människors kroppar helt ska avsexualiseras. Det är nog ingen som anser det. Självklart ska människor få titta på andra människor och anse dem vara sexiga och attraktiva, men att bara tillskriva kvinnliga bröst sexighet eller attraktionskraft är ett skevt synsätt. Alla kroppsdelar kan anses vara sexiga, det ligger helt i betraktarens öga, men det betyder inte att vi ska behöva skyla dem. Kvinnobröst slutar inte vara sexiga för att de inte skyls, men däremot upphör förhoppningsvis den sexualisering av kvinnokroppen som är skadlig, orättvis och förlegad.

Hanna.

Ps. " Följaktligen, om manligt helskägg skulle börja anses tillräckligt sexuellt borde det självklart, enligt regeln, skylas likväl som om en man på något sätt skulle få kvinnliga bröst". Jag tycker man har sett gott om män med kvinnliga bröst på badhuset i sina dagar, men där verkar det inte finnas en tanke på att dölja dem, och inte har dessa män blivit utslängda från badhuset...

pelleH sa...

Hanna,
du verkar inte vilja forsta Fredriks resonemang.
Brost anses av samhallet i stort som sexuellt laddade (bade av kvinnor och man), darom ska vi val inte behova diskutera. Att lagstiftningen i sig darmed inte ar diskriminerande blir ju en logisk foljd.

Vill du andra detta faktum sa ar det folks asikter och syn pa kvinnokroppen som ska forandras, inte lagstiftningen.

Ar inte syftet med topless och string att visa upp sig, sin kropp och sina sexuella attribut?
Vi man gar omkring i boxer.
Ar det inte mer snedfordelat och ojamlikt att kvinnor "tvingas" visa upp sig pa detta satt for att fa uppmarksamhet eller godkannande, medan en man gor en cool bakatvolt?

pelleH sa...

"Går det att förena bilden av fresterskan och den förvärvsarbetande kvinnan, och tro att vi samtidigt kan uppnå en jämnställd arbetsmarknad?"

Det ar valdigt fa kvinnor som gar topless jobbet. Atminstone pa den typ av jobb som kan anses jamstallda.

Anna sa...

JA, låt oss föra Casual Friday till en ny nivå.. Skämt å sido Pelleh, tror du seriöst att det är vad jag syftar på?!

Anna sa...

Fredrik, jag tycker att Hanna presenterade ett bra försvar av min text.

En avsexualisering av kvinnokroppen i det offentliga rummet är det jag närmast efterfrågar. Jag håller fullständigt med dig om att det varken är eftersträvansvärt eller möjligt att avsexualisera människokroppen. Men jag tycker uppenbarligen, i motsats till dig, att det är fel att kvinnor i mångt och mycket skall ses som sexobjekt på badhuset. Dessutom måste jag tillägga att det finns flera kroppsdelar andra än de som vi idag är nödgade att dölja på badhuset, som har samma sexuella attraktionskraft som ett par bröst, eller en rumpa.

Jag tror på ett jämställt samhälle där män och kvinnor har samma möjligher och förutsättningar, i den mån det är möjligt. Och jag tror inte att det är förenligt med den rådande synen på kvinnan- det var vad jag hade som avsikt att knyta an till i slutet av mitt inlägg. Det som irriterar mig är att kvinnokroppen är så starkt förknippad med sex att det inte ens är möjligt att visa bara bröst på ett badhus. Det anses visserligen vara norm (normalt) att inte visa brösten som kvinna, men det jag vill ifrågasätta är om denna norm innehar någon större funktion i dagens samhälle. Vore det inte till och med en avdramatisering/avsexualisering av kvinnokroppen eftersträvansvärd?

Anonym sa...

"jag tror på ett jämställt samhälle där män och kvinnor har samma möjlighet och förutsättningar, i den mån det är möjligt."

Skulle man vara ok med toplessbadningar så skulle klyftorna mellan kvinnor med snygga bröst och andra kvinnor öka. En bra bikini jämnar ut skillnaden.

Precis som män med magrutor får lite högre status än män utan magrutor.

Är det eftersträvansvärt er kvinnor emellan?

Och om man är ok med topless på offentliga badhus, så varför inte ta steget fullt ut och införa mixade nakenbad och gemensamma omklädningsrum/duschar?

Om det blev normen så skulle det inte vara en big deal.

Vad skulle det kunna bli för problem med det?

/F