måndag 20 oktober 2008

Ett schysst jobb?

“Kaninen stoppar jag i mig innan jag går på scen och drar ut i öronen i sista sekund. Det tycker männen är jätteroligt. De tar i trosan och ut kommer en kanin, hoho.”
Citatet är Liv Enqvists som under den senaste tiden varit omskriven efter att hon kommit ut med boken ”Svenska flicka” på Normal Förlag.
Den Uppsalafödda 39-åringen växte upp i en akademisk medelklassfamilj, har en fil mag och flyttade på 90-talet till Italien där hon även utbildade sig till tolk. Sedan sju år tillbaka jobbar hon som strippa och prostituerad i Rom.
Enqvist säger att hon aldrig skulle gå på gatan.
-Jag är en magnet för galningar så mig hade de tagit kål på för länge sedan. Men att ta telefonnummer på en klubb och ha sex på hotell är ett helt säkert arbete.

Man kan hävda att alla är fria att skapa ett liv efter egen smak och försörja sig efter eget tycke, men jag kan inte låta bli att fråga mig om det inte finns något som kallas socialt ansvar? Visserligen är det inte Enqvists uppdrag att rädda världen eller att för den delen heller få efterfrågan på köpt sex att gå ner. Men hon och andra lyxprostituerade förmedlar en bild av “den lyckliga horan” som allt oftare verkar dyka upp i media och det är ett problem.
Denna bild överskuggar de bakomliggande orsakerna till prostitution och människohandel; genom att få det hela att verka som ett “coolt jobb” tycks problematiken kring varför kvinnor säljer sex till män och inte tvärtom (i någon större utsträckning) inte lika viktig. Fram kommer istället en lite komisk bild av dessa kvinnor, som naturligtvis är en minoritet av världens alla prostituerade, med mentaliteten “jag gillar att ha sex så varför inte passa på att också ta betalt?”
En del hävdar att i en perfekt värld skulle sex kunna köpas och säljas till höger och vänster, att prostituera sig skulle vara som vilket annat jobb som helst och män och kvinnor skulle sälja och köpa lika mycket. Oavsett om man håller med eller ej är premissen för en sådan värld total jämlikhet mellan könen så att båda skulle stå för lika mycket utbud som efterfrågan. Så är inte fallet idag.
För även om man säljer sin kropp av egen fri vilja (och vissa skulle därmed hävda att det finns olika typer av prostitution), handlar det till syvende och sist om samma sak. Att det är det ena könet som systematiskt köper det andra har urgamla orsaker och att denna struktur upprätthålls och dessutom glamouriseras av personer som inte behöver prostituera sig känns helt onödigt.


Efterfrågan är problemet snarare än utbudet och därför kan man inte klandra en nödgad kvinna som inte ser någon annan utväg än att prostituera sig för att överleva. Dock är det beklagligt att personer som Liv Enqvist, medvetet eller omedvetet, bagatelliserar och suddar ut problematiken genom att få det här med prostitution att framstå som en soft grej.

4 kommentarer:

Johan sa...

Trafficking och personer som blir pressade till att sälja sex mot sin vilja är förkastligt och straffas i dagens samhälle.

Du verkar fördöma prostitution utifrån ett moraliskt perspektiv. Alla arbeten innebär att sälja sin kropp och mentala kapacitet över en tidsperiod. Vissa uppfattar att sälja sex som ett bättre alternativ än de andra arbetsuppgifterna som finns till hands. Allt beror på synen vad sex är och borde vara.

Lisa Enqvist är, efter sin egen berättelse, inte en pressad människa "utan andra val". Det är din syn på sex som tillsäger att det skulle vara en persons sista val för att tjäna till livets uppehåll.

Givet att personen i fråga väljer att sälja sex utifrån sin egen vilja utan externa hot eller press så förstår jag inte syftat att fördöma handlingen baserat på moralisk uppfattning. Det syftet har jag inte förstått att feminismen har. Rör sig inte grundtanken i feminismen bland annat om friheten till att kunna välja som man själv behagar utan att vara bunden till samhällets moraliska institutioner om vad som anses vara rätt?

Catharina sa...

Hej Johan!

Tack för din kommentar! Jag vill börja med att poängtera att jag varit noga med att inte dra in diskussionen om huruvida Liv Enqvist kan kalla sig feminist eller ej eftersom det är en komplicerad historia som kan vara underlag för ett annat (långt) inlägg. Om du drar den slutsatsen av detta inlägg så får det stå för dig!

Jag får en känsla av att du missuppfattat lite vad min text går ut på. Jag diskuterar inte sex ur ett moraliskt perspektiv (jag vill verkligen inte moralisera över sex), utan anser att glamourisering av prostitution är ett allvarligt problem. Vad menar jag med det? Jo, att då prostitution och sexhandel framställs som i Enqvists värld är jag rädd för att det kan överskugga alla de problem som ligger runt och bakom ofrivillig prostitution. Det kan därmed tyckas att ”det är väl inte så farligt med sexhandel”, och om det skulle det bli den genomgående tonen i debatten så har vi kommit in på helt fel väg.

Visserligen kan man hävda att man kan skilja på frivillig och ofrivillig prostitution, men jag menar att det när allt kommer om kring handlar om samma sak: om män som systematiskt köper sex av kvinnor och inte tvärtom. Detta beror ju givetvis på att vi fortfarande lever i en ojämställd värld och jag ser ingen som helst anledning att upprätthålla denna struktur (vilket Enqvist bidrar till).

Som jag skrivit i inlägget skulle man kunna hävda att i en perfekt värld skulle sexhandelsindustrin vara som vilket annan industri som helst. Oavsett om man håller med eller ej bygger ju detta på jämställdhet mellan könen! Vår värld ser inte ut så och därför anser jag inte att man kan få denna diskussion till att handla om moral eller syn på sex; den handlar om tycka eller inte tycka att det är ok att det ena könet systematiskt köper det andra. Märk väl att jag anser att efterfrågan är grundproblemet men att Enqvist m fl glamouriserar prostitution tycker jag är fel eftersom det kan få effekter på synen/diskussionen/debatten/inställningen till den ofrivilliga prostitutionen.

Friskytten sa...

Är någonstans i mitten av Liv Enqvist bok Svensk flicka just nu. De som inte har läst boken kanske tror att hon beskriver "den glada horan". Hon kanske till och med själv tror det, men mellan raderna skriker misären. Inte bara en sanslös alkohol- och drogkonsumtion utan hela inställningen till sex, erotik och sitt eget liv. Visst är det tragiskt när någon ser sex som något man ska ha skadestånd för.
När jag läst klart boken ska jag utveckla detta lite på min egen blogg friskytten.blogg.se

Kristoffer sa...

Jag håller nog inte med om att kvinnor som Enqvist upprätthåller en ojämlik värld. Jag skulle snarare se det som att hon tagit den enda utvägen som en kvinna kan ta om hon vill vara sexuellt utlevad utan att fördömmas. Raggar man på krogen så går ju ryktena till slut, men som sexsäljare kan man gömma sig bakom annonymiteten då ingen förutom kunderna får veta vad man gör. Bilden av eskorter i media är ofta osann och baserad på gatuprostitutionen (som utgör ungefär 10% av den totala prostitutionen). Alltför ofta framställs kvinnorna som svaga, viljelösa mehän som går med på vad som helst. Men i och med internets intåg så kan sexsäljare själva blogga och berätta, och då framträder istället en helt annan bild av starka och målmedvetna människor.

Jag skulle inte kalla det att glamorisera prostitution, snarare att avdramatisera den. Vi har idag en djupt kontra-feministisk sexköpslag som mer eller mindre uttryckligt säger att kvinnor inte kan tycka om sex med främmande människor, att kvinnor som gör det inte är friska. Som jag ser det så kastar lagen fotogen på elden, snarare än släcker den. På det sättet fortsätter vi att förtrycka den kvinnliga sexualiteten.

Jag tycker det är en viktig feministisk uppgift att belysa att eskorten, som ju är den ultimata bilden av en promiskuös kvinna, generellt sett är precis som alla andra. Detta är en viktig markering att det är ok att vara kåt som kvinna, vilket på sikt motverkar bilden av mannen som någon som har starkare lust till sex och hjälper till att riva ner indelningen av kvinnor i horor och madonnor.

Det är lätt att konstatera att män köper sex i mycket större utsträckning än kvinnor, men det är ett stort misstag att utgå från ett maktperspektiv kund/sexsäljare emellan. Vad som ofta glöms är att kunden också historiskt sett varit stigmatiserad (torsk). Mannen och kvinnan bryter mot etablerade könsroller, och stigmatiseras därför båda två. Den verkliga anledningen till att män är köpare behöver vi bara gå till närmaste krog för att hitta. Vem sköter raggandet? Män, i 99% av fallen. För vi lever fortfarande i en kultur som säger att män ska "erövra" kvinnor, och att kvinnor ska spela svårflörtade tills han visat sig värdig. Gör hon inte det så kallas hon en slampa.

Kort sagt så måste vi uppnå sexuell jämnställdhet mellan könen. Jag ser inte prostitution som ett hinder för det målet. Vad som istället behövs är att jobba för att ändra folks attityder till kvinnliga och manlig sexualitet, att uppmuntra kvinnor att ta för sig i större utsträckning, osv. När det jämnställda samhället sen är uppnått så har prostitionen ändå spelat ut sin roll.