måndag 27 oktober 2008

Hurra för Fastebols förskola!

Idag fick jag en trevlig överraskning till frukosten; DN:s förstasida! Under rubriken ”Könsroller kan förstärkas redan i sandlådan” berättas det om Fastebols förskola i Järfälla utanför Stockholm där barnen uppmuntras att leka i miljöer som ur ett genusperspektiv kan anses neutrala.

Det hela går ut på att barnen ska få mötas och leka i miljöer där det inte förväntas något särskilt av dem för att de tillhör det ena könet eller det andra, skogen ges som exempel på en sådan. Forskare har konstaterat att många lekar och redskap snabbt registreras av barnen som ”tjejiga” eller ”killiga” vilket redan i tidig ålder alltså lägger grunden för könsroller och maktstrukturer. Naturligtvis är det svårt att bryta klätterställningens oskrivna regler och därför är denna typ av pedagogik viktig då man vill lära barn att tänka på ett fördomsfritt sätt.

Det är värt att uppmärksamma att det finns medveten förskolepersonal där ute som tar genusfrågor på allvar och som hjälper nästa generation i rätt riktning. Ett litet steg ur sandlådan, ett stort steg för mänskligheten!

5 kommentarer:

Johan sa...

Kul kul:)

Markus Berensson sa...

Förstår förskolans intentioner, men tycker ändå att det är ett väldigt sorgligt tillgrepp. Visst ligger det antagligen något i att barns olika utvärdering av föremål och lekar som "tjejiga" eller "killiga" bidrar till problematiken. Men frågan är om det är en tillräckligt stor del för att det ska legitimera att man går med pekpinnen och styr barnens viktigaste kreativa utbildningsprocess. Bättre då att uppmuntra barn att göra allt möjligt så att de själva kan bilda sig en uppfattning om vad som är kul, i stället för att leda ut dem i en könsneutral miljö.

Catharina sa...

Hej Markus! Tack för kommentaren!

Man kan välja att se alla olika typer av uppmaningar och vägledning från vuxna till barn som tecken på pekpinnementalitet. Men i det här fallet handlar det om att personalen uppmuntrar barnen till nya lekar där de potentiellt sett kan vara mer fria då det inte redan finns utstakade roller för dem, (de föbjuder dem inte att leka de "gamla"). Jag ser inte detta som ett sorgligt tillgrepp då det rimligen torde gynna barnen själva.

Som du skriver är det bra att uppmuntra barn att göra allt möjligt, vilket är precis det personalen gör. Oavsett kön ska barnen kunna leka vad de vill, vara vad de vill. De stimuleras helt enkelt att ifrågasätta sina världsbilder och därmed om något att vara kreativa.

Att få barn att sluta tänka på leksaker som "tjejija" eller "killiga" kommer förmodligen inte ensamt att lösa problematiken, men om det kan stimulera dem till att tänka i nya banor och därmed på ett mer fördomsfritt sätt har man kommit en lång bit på vägen.

Klara sa...

Markus: "sorgligt tillgrepp"? Precis som om skogen skulle vara en miljö där all kreativitet dör? och vad är så hemskt med könsneutrala miljöer?

Catta har redan slagit huvudet på spiken, men jag måste bara markera mitt avståndstagande från din synpunkt i den här frågan.

och där var det gjort.

Lisa sa...

Mer Fastebols förskola åt folket! Jag tycker att det är ett grymt initiativ!