måndag 29 december 2008

Om våld

Hemma för jullov och utlämnad åt min hemstads lokaltidning, närmast att jämföra med Ankeborgsposten i dignitet, möter jag varje dag nya lågvattenmärken. Dagens var en insändare om våld mot män. Insändarskribenten menar att ”feministerna är ute och cyklar när de hävdar att våldet mot kvinnorna har blivit ett samhällsproblem”. Att tusentals kvinnor årligen hålls på mattan genom ett hederligt kok stryk från sina män och att ett antal av dem som resultat av detta mister livet är alltså inget samhället behöver bekymra sig om anser skribenten. Hans resonemang bygger på att åtta av tio misshandelsfall drabbar män.

Utan att närmare ha kollat upp saken kan jag absolut tro att denna siffra stämmer, och att våld mot män är ett samhällsproblem som växer står utom tvivel. Likaså är det utom tvivel ställt att den indignerade skribenten själv är ute och cyklar. Våld mot män och våld mot kvinnor är på samma gång två olika frågor som två sidor av samma mynt. För att göra en inte alltför grov generalisering så rör det sig om två skilda våldssituationer. Medan män oftare möts av våld ute i samhället, på gator, klubbar, fester och i andra sociala sammanhang, så möts kvinnor oftare av våld i hemmet. Våld mot män förekommer inte på samma sätt inom familjen, från en närstående, utan oftare från en eller flera av offret tidigare okända förövare, alternativt som resultat av ett bråk eller en dispyt. Våld mot män och våld mot kvinnor förekommer alltså i olika situationer och uppstår av olika orsaker och bör därför till viss del ses som olika problem. Jämförelser angående vilket som är ”det största samhällsproblemet” blir därför ganska märkliga och tämligen irrelevanta.

Dock så grundar våldet sig i samma sak: makt. Att bruka våld handlar nästan undantagslöst om att manifestera/utöva makt och att dra nytta av det vunna maktövertaget. Och makt är som bekant en grundbult i det patriarkaliska systemet. Män använder sig av våld mot sina fruar/flickvänner när de känner sig hotade i sin maktposition, och det är även i många fall makt det handlar om när det rör sig om våld utanför hemmet. I ett system där bilden av alfahanen fortfarande ligger och gror så är vad som ser ut som opåkallat våld män emellan ofta en fråga om manifestering av makt. Hade könsstereotypen om män som starka och testestoronstinna (en stereotyp som till viss del legitimerar brukandet av våld) luckrats upp, och hade innehavandet av makt inte varit en viktig komponent i många mäns självbild, så hade individer av manligt kön kanske inte längre känt något behov av att mäta sin kraft och styrka gentemot varandra, eller att genom våld trycka ner sin partner.

Vad det hela kokar ned till är alltså i slutändan uråldriga könsstrukturer och roller. Låtom oss därför krossa patriarkatet och våldet mot både män och kvinnor lär minska.

Obs! För att gardera mig och undvika eventuella missförstånd så vill jag poängtera att jag INTE syftar på alla män och INTE anklagar alla män för att vara hustrumisshandlare.

2 kommentarer:

Kristina sa...

Låt oss också konstatera att även om alla män inte är våldsutövare så är den överväldigande majoriteten av våldsutövare män. Det vore trevligt om män kunde ta tag i sitt och sina medbröders våldsutövning och faktiskt försöka ändra samhället litegrann...

Anonym sa...

Hej!
Det är en myt att de flesta kvinnor drabbas av våld i hemmet, enligt nya rön så är män något mer drabbade av våld i hemmet. Ska vi lösa detta med att krossa matriarkatet? Hur förklarar du våld i samkönade relationer då nya studier visar att lesbiska relationer har högst rat av våld?
Naturligtvis så är det bästa om vi får en könlös debatt som inte handlar om kön utan om allt kriminellt våld. Detta skulle bidra med:
1. Mer pengar till människojourer
2. Slippa trist polemik som försvårar för själva våldsfrågan att lösas
3. Män och kvinnor skulle lättare kunna göra gemensam sak.
Nu står Sverige och stampar med en lånad marxistisk idé för att söka förklara våldet och det är absolut inte fruktbart.
Om våld finns det tonvis av forskning men för att förstå varför du och så många blivit lurade av en extremkritisk rörelse så bör du se denna länk till en video.
http://www.youtube.com/watch?v=K0bqQetlgJ4&feature=related