tisdag 20 januari 2009

Myten om den dubbelarbetande kvinnan (eller: "statistik schmatistik")

Den dubbelarbetande kvinnan är en myt då ”ca 40 % av kvinnorna arbetar deltid och ca 45 % av kvinnorna bor i ensamhushåll”.

Ovanstående påstående utläste jag i den här artikeln häromdagen. Författaren menar att om man tittar närmare på kvinnors arbets- och hemförhållanden ”finner man att den dubbelarbetande kvinnan är en minoritetsguppering (sic) bland svenska kvinnor”. Problem som anses följa i dubbelarbetets väg, ”som dålig sexlust, missbruk, utbrändhet, sjukskrivningar, deltidsarbete, sämre karriärmöjligheter, sämre pension och sämre inkomst” kan alltså inte skyllas på denna , enligt artikeln, uppförstorade företeelse.

Det är inte dubbelarbete som är det främsta problemet för kvinnor utan att dessa jobbar inom yrken där deltid är vanligt förekommande. De har alltså svårigheter att gå upp i arbetstid och får därför dra det största lasset hemma. Vidare saknar ”närmare hälften” av de svenska kvinnorna en man i sitt hem, därför kan mannens passivitet alltså inte beskyllas för de problem kvinnor har och som man vanligtvis skyller på dubbelarbetet.

Dessutom jobbar kvinnorna inte mer än männen totalt sett. Sett till hemarbete och förvärsarbete sammanlagt arbetar faktiskt män i genomsnitt 0,5 timmar mer per vecka. Att skuldbelägga ”den arbetsamme mannen” är således fel väg att gå. Och eftersom det har visat sig att ensamstående kvinnor lägger ner mer tid på hushållsarbete än män med samma civilstatus så betyder det att kvinnor frivilligt lägger ner mer tid på hushållsarbete och att uppdelningen mellan sysslor inte alls är ojämställd.

Är det verkligen såhär? Kan dubbelarbete avfärdas som en myt?

Svar nej. I alla fall inte grundat på den här statistiken. Siffrorna och de slutsatser som dras av dessa i nämnda artikel är nämligen helt uppåt väggarna. Enligt SCB är det knappt 30% av alla kvinnor i Sverige arbetar deltid och endast ca 22 % av kvinnorna i åldrarna 16-84 bor i ensamhushåll. Runt 69 % av de svenska kvinnorna i åldern 16-84 år har någon form av familj, dvs de är sammanboende med eller utan barn eller ensamstående med barn (oavsett barnets ålder).

Statistikrabblande åsido, dubbelarbete handlar framför allt om att man som kvinna måste dela sin vakna tid åt två arbeten i två sfärer, arbetslivet likväl som hemmet, oavsett yrke och arbetstider. Inte om att arbeta dubbelt så mycket räknat i timmar.
I artikeln är det underförstått att om kvinnorna bara valde andra yrken där de fick jobba heltid så skulle de de facto kunna jobba heltid utan problem. Det är dock inte hela sanningen. Även om det skulle vara skönt att tippa över hela problemet på kvinnorna själva och inte behöva bry sig om könsroller, strukturer och sådant tjafs, så har studier visat att det inte spelar någon roll hur mycket en kvinna jobbar eller tjänar, hon gör av någon anledning ändå huvuddelen av hushållsarbetet. Det är alltså inte fråga om en rättvis ”du gör det där så gör jag det här”-deal, utan en ”du gör alltid det där”-deal till kvinnors nackdel. Att detta inte skulle leda till deltid och därmed sämre karriärmöjligheter har jag mycket svårt att tro.


Och nej, dubbelarbete är inte orsak till alla sjukskrivningar, depressioner eller deltidsanställningar. Men att avfärda den dubbelarbetande kvinnan som ”en minoritetsgruppering” är rent önsketänkande.

Karriärskvinnan må ha uppstått, men hemmafruidealet begravdes definitivt inte i samma veva. Det idealet är männen förvisso inte ensamma om att upprätthålla, men inte fasiken är de skuldfria heller.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2 kommentarer:

Albert sa...

Det är en ”du gör alltid det där”-deal till mäns nackdel också vad gäller saker som att byta däck, klippa gräsmattan, laga en trasig kran, reparera taket osv.

Lina sa...

Jag är definitivt för att kvinnor ska ta för sig mer av de sysslor du nämner. Men. Att byta däck två gånger per år, laga en trasig kran vartannat år och reparera taket vart tionde år kan väl KNAPPAST jämföras med den dagliga bördan som det innebär att laga mat, diska, handla, tvätta, städa, plocka, etc, etc, etc. Löjligt.