måndag 16 mars 2009

Lyxproblem och styrelsekvotering

Det luktar ganska mycket Daniel Legue om  kolumnen på dagens ledarsida i SvD: "Nog finns det väl viktigare saker att ta itu med än detta 'lyxproblem' som ändå bara berör en handfull av miljoner kvinnor" (Merit Wager försöker dissa styrelsekvotering)

För det första: here we go again med allt vad "lyxproblem" heter, och för det andra: rör det verkligen bara en handfull av miljoner kvinnor? Klara är aldrig den som är sen att påpeka poängen i att det finns kvinnor som sitter på maktpositioner, i och med de signaler det sänder ut till omvärlden. Och förutom signalerna, så ger kvotering av maktpositioner (beroende på hur den är utformad) åtminstone kvinnor med rätt kunskap möjligheten att ta sig upp och förbi glastaket. Det känns bara larvigt med argument som att alla kvinnor torde vilja nå toppositioner "helt på egna meriter", och inte på grund av kön. Vad  händer med alla de kvinnor som har de egna meriterna, men fel kön?

Inga kommentarer: