måndag 16 mars 2009

Radikalfeminism eller bara ett konstaterande?


Nu övertolkar hon och drar egna slutsatser igen, den där Hildebrandt, angående en artikel på Newsmill som drar paralleller mellan kön och skolmassakrer. Okej provokativ rubriksättning av Ireen von Wachenfeldt. Men kom igen, tolkningar som: "Ska vi göra oss av med svinen (männen) i en enda stor radikal­feministisk slutgiltig lösning med brinnande ugnar och/eller kemisk kastrering?" känns lite väl överdrivna (även om jag fattar att det är draget till sin spets). 

Jag tycker att det är modigt (och viktigt) att våga ta upp denna fråga om våldsamma män till debatt. Men med det sagt tror jag ändå inte att lösningen direkt ligger i att starta tjejgrupper på förskolenivå för att uppmärksamma barn på den sneda fördelningen av makt mellan män och kvinnor i vårt samhälle (till skillnad från Ireen von Wachenfeldt alltså). Det om något skapar väl en tidig grundstomme för könsidentifiering?

Inga kommentarer: