onsdag 18 mars 2009

Schyman kritiserar bonus × 2

Hillevi Engström (kritiserad i ett tidigare inlägg) figurerade för ett par dagar sedan i SvD. Artikeln handlar om bonus till pappalediga. Gudrun Schyman är snabb med respons via sin blogg: "Bevare oss från bonusar!" skriver hon, och fortsätter: "Allt fler verkar ju nu inse att bonusar inte passar sig på arbetsmarknaden så varför ska vi då införa dem på hemmaplan?"

Schyman verkar inte se skillnaden mellan bonus och bonus. På arbetsmarknaden ges bonus som belöning om företaget har gått bra. Kritiken de senaste veckorna har väl främst rört det faktum att vd:ar plockar ut miljonbelopp utöver den fasta lönen även i dåliga tider - inte själva bonustanken i sig. Det känns ju ganska orimligt att pappor som inte tar ut sin föräldraledighet skulle få del av jämställdhetsbonusen ändå.

Dessutom kritiserar Schyman förslaget med hänsyn till att det är orättvist att männen (med monetära medel) uppmuntras att göra det som normalt borde förväntas av dem. För det första tror jag att bonusen kommer delas inom familjen snarare än att männen stoppar pengarna direkt i egen ficka. Och för det andra är det inte enbart männens ansvar att se till att föräldraförsäkringen delas lika - kvinnor måste också lära sig att "släppa taget" om barnavården. 

Jag är har inte tillräckligt med kunskap för att analysera i vilken utsträckning jämställdhetsbonusen kan tänkas öka pappamånaderna, men spontant känns det som en vettig kompromiss till lagstiftning om individualiserad föräldraförsäkring. Ger bonusen inte önskat resultat är jag däremot, i likhet med Hillevi Engström, beredd att förespråka en ökad kvotering.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

25 kommentarer:

Klara sa...

Ska man införa en "pappabonus" kan man väl lika gärna införa en bonus till kvinnor som inte är hemma längre än halva tiden? Eller helt enkelt till par som delar lika? Oavsett hur pengarna sedan används betyder retorik något.

Jag tycker det sänder ut fel signaler med bonusar, hellre använda skattepengarna till att underlätta för de familjer som eventuellt förlorar signifikant i inkomst när en höginkomsttagare stannar hemma.

När det gäller föräldraledigheten är jag helt inne på Schymans linje. Kvotering behövs. NU. Varför ska just den här försäkringen vara något man får dela på lite hur man vill?

Lina sa...

Det tydliga budskapet (även retorikmässigt) från Hillevis sida är ju att man ska uppmuntra de som väljer att dela tiden lika. Hade hon i större utsträckning använt sig av uttryck som "pappabonus" hade jag nog också blivit lack.

Om nu bonusen kommer att fungera, varför är då lagstiftning ett bättre medel? Jag tycker att det borde finnas spelrum för de familjer som av en eller annan anledning inte kan dela lika, medan jag ändå hoppas att de absolut flesta kommer att dela lika.

Och varför sänder bonusar ut fel signaler? När du hänvisar till ersättning till de familjer där en höginkomsttagare stannar hemma, så rör det väl ändå främst familjer där papporna stannar hemma?

Klara sa...

nu orkade jag ju då inte riktigt läsa hillevis ledare.. men användandet av bonusar sänder ut fel signaler därför att det visar på en okunskap/ignorans om varför ledigheten delas upp som den gör. Det handlar inte bara om ekonomi utan om föreställningar och normer. En individualiserad föräldraförsäkring fastslår en gång för alla att ansvar för barnen ska delas lika mellan könen, något jag tycker är en självklarhet.

ett bidrag från statens sida, handlar om att använda pengarna till att hjälpa de som verkligen behöver det, och inte till att generellt dela ut pengar för att folk (dvs MÄN) ska göra det de redan borde göra.

(mitt användande av ordet höginkomsttagare var klumpigt, för höginkomsttagare är de som får ut mest på föräldraförsäkringen och således de som behöver stöd minst.)

När ett privat beslut som det här har så stor inverkan på resten av befolkningen kan jag inte fatta hur man inte redan har gått in och lagstiftat. Det är en invation i MITT privatliv (och alla andra kvinnors med för den delen) att det inte har blivit det, då det begränsar mig/oss både ekonomiskt och rent normativt.

Lina sa...

Det är väl klart att det handlar om normer också. Jag tycker inte att ett bonussystem bortser från det. Det är väl inte så att en lagstiftning förändrar normer i högre grad än en bonus, om de nu uppnår liknande resultat i form av delad föräldraförsäkring?

Jag håller med om att det här problemet påverkar en mycket stor del av befolkningen. Jag är i dagsläget inte främmande för en exempelvis tredelad föräldraförsäkring, men om det går att lösa via bonussystemet (och om det inte kostar för mycket) så tycker jag att det är att föredra. För även om man kan se det som att dagens system är en invasion i ditt och mitt privatliv, så tycker jag att det är ignorant att bortse från att en lagstiftning också innebär en invasion i många andras privatliv.

Klara sa...

ett bonussystem sänder inte tillräckligt starka signaler, därför tror jag inte heller att det kommer göra en speciellt stor skillnad.

och mitt argument angående privatlivet var ju just till för att visa att människors individuella val påverkar andra individers privatliv. Är det inte lite orättvist att en sak som att män inte stannar hemma påverkar i princip ALLA kvinnors chanser på arbetsmarknaden? Är det en försumbar förlust för ett försvar för "individens frihet"? knappast.

Det handlar om att "offra" nio månader av valfrihet för att kunna leva resten av livet som man vill.

Klara sa...

jag tror dessutom att normer förändras i högre grad med lagstiftning, och att det därför är nödvändigt för politiken att s a s "gå före".

ta t ex exemplet barnaga. Tror du det hade varit lika otänkbart idag om man hade infört en bonus för de föräldrar som inte slog sina barn?

Lina sa...

Nyss sände ett bonussystem ut fel signaler, och nu sänder det inte ut tillräckligt starka signaler?

Det är klart att det är orättvist att en sak som att män inte stannar hemma påverkar kvinnors chanser på arbetsmarknaden - hade jag inte tyckt det hade jag väl inte brytt mig om att ta upp den här frågan? Om man kan nå delad föräldraförsäkring via bonussystemet så tycker jag att det är långt bättre än lagstiftning. Funkar det inte så fine, då kan det vara nödvändigt att lagstifta.

Dessutom cheap shot att försöka jämföra det här med barnaga. De som försvarar att mannen inte tar ut föräldraledighet gör det väl i regel med argumentet att de förlorar pengamässigt på att han stannar hemma (vilket det är tänkt att bonusen ska kompensera för).

Klara sa...

1. jämförelsen med barnaga är inte alls konstig eftersom grunden till att de flesta motsätter sig individualiserad föräldraförsäkring är att de tycker att det är en onödig statlig inblandning i en privat fråga, dvs att de själva vet bäst hur de vill och ska ordna sina liv och att staten inte har med det att göra (vilket jag tycker att de har i det här fallet).

2. låt mig förtydliga: Bonusen sänder ut fel signaler eftersom de ges till pappan för att han är "duktig" och stannar hemma, trots att det är en helt självklar sak att man ska ta lika ansvar för sin unge! även om pengarna delas lika, så är budskapet "M vill ge pappa-lediga bonus" och inget annat. Retoriken är tydlig!

Även om man bortser från detta, så kommer en bonus inte åt hela roten till problemet (som vi redan har fastslagit även handlar om normer), dvs den är en för svag signal om frågans betydelse. Logiken bakom är att ekonomiska incitament är det enda som behövs för att människor ska ändra beteende, vilket är en typisk fånliberal förenkling.

hur ska t ex det faktum att papporna får en bonus stå sig mot det faktum att många mammor inte vill lämna hemmet? En lagstiftning tar hem papporna och drar ut mammorna på samma villkor.

En bonus kommer aldrig kunna mäta sig med styrkan i en lagstiftning som får en garanterad effekt för alla överallt samtidigt och således är ett mycket bättre instrument för att nå resultat fort. varför hålla på och fjanta runt med halvmesyrer?

Lina sa...

Okej, låt oss då konstatera att du i punkt 1 och 2 inte argumenterar mot mig, utan mot dem som jag inte heller håller med. Dessutom tycker jag delvis att du har fel i punkt 2, då det knappast är moderaterna som sätter rubriken. Ser du "pappabonus-retoriken" någon annanstans i artikeln?

Fattar inte vad du menar med det näst sista stycket. Bonusen (som ju går till papporna OCH mammorna) verkar väl åt samma håll som lagstiftningen? Stannar papporna hemma, så kommer mammorna ut på arbetsmarknaden.

Sedan är jag inte helt beredd att hålla med dig om att lagstiftning "får garanterad effekt för alla överallt samtidigt". Säg att föräldraförsäkringen skulle individualiseras - vad är det som säger att alla pappor garanterat kommer att ta ut hela sin del av kakan? De höginkomsttagare som av ekonomiska skäl inte värderar bonusen nog för att ta ut den, skulle lika gärna kunna vara de som anser sig ha råd att inte ta ut "pappadelen" av den individualiserade föräldraförsäkringen (mamman stannar hemma utan lön, man anställer någon som tar hand om barnet etc.).

Sedan har vi de som tar ut bonusen av ekonomiska skäl, och som generellt sett får det svårare att gå ihop (ekonomiskt) vid en individualiserad försäkring. Vi kan fortsätta diskutera det här i evigheter, men jag står fast vid att utgångspunkten inte kan vara att alla familjeförhållanden ser lika ut.

Klara sa...

"både för barnens och kvinnornas skull vill hon se fler pappor kvittera ut de 3 000 kronorna i månaden.

- Jag har inte tänkt färdigt, men man skulle kunna införa någon sorts premie, en högre ersättning om man delar den här tiden lika"

dvs, hon vill kompensera det faktum att mest kvinnor kommer ta ut vårdbidraget genom att skjuta till extra pengar om papporna är duktiga och stannar hemma. = pappabonusretorik

bonusen verkar inte åt samma håll som lagstiftning då den bara uppmuntrar pappor att stanna hemma. sen när blev det samma sak som att uppmuntra mammor att jobba? precis som om det bara är det som behövs, att männen kommer hem. kvinnorna utgör ju också en bromskloss.

det är klart att det finns vissa sätt att komma runt en lagstiftning. tror dock att det är ett klart bättre incitament till att stanna hemma än en ekonomisk bonus (+ att jag tror att normerna snabbare kommer ändras). gällande sådana som vill ha bonus av ekonomiska skäl har jag redan förespråkat någon form av kompensation.

min utgångspunkt är inte att "alla familjeförhållanden ser likadana ut", utan att enskilda individer ibland måste ge upp några av sina individuella preferenser för kollektivets bästa.

vi har att göra med en struktur som måste brytas ned, NU. inskränkt valfrihet i nio månader av ens liv är ett litet pris att betala för vinsterna. Både för individen och samhället i stort.

Carl Johan von Seth sa...

Klara, jag blir lite förvirrad av din stenhårda skiljelinje mellan "bonus" och lagstiftning. Vi pratar väl om föräldraförsäkringen som ersättningssystem? I så fall spelar det ingen roll om man kallar en förändring för lag, ersättning, bidrag, eller bonus - allt syftar genom olika bidragsformer till att ge föräldrar förutsättningar att ta hand om sina barn och samtidigt ställa vissa villkor för ersättningen. Diskussionen om bonus respektive individualisering handlar, oavsett språkbruk, om hur man ska uppmuntra ett beteende genom bidrag (en individualisering skulle alltså lika gärna skulle kunna kallas en "195-dagars pappabonus"). Det är förvirrat att påstå att ekonomiska incitament inte har med saken att göra - såvida den lagstiftning du talar om inte är någon slags tvångskommendering.

Lina sa...

Håller med CJ, båda handlar såklart om ekonomiska incitament för att uppmuntra ett visst beteende. Men det finns en tydlig skillnad: bonussystemet tar hänsyn till den inkomstförlust som troligtvis uppstår när den med högre lön (oftast pappan) stannar hemma. Jag ser ingen skillnad mellan bonus och den kompensation som du Klara pratar om. Dessutom är det fel att säga att man kommer runt lagstiftningen genom att inte ta ut sin del av föräldraledigheten, lagstiftningen syftar väl ändå till rätten att stanna hemma med sina barn, inte skyldigheten.

Klara sa...

1. jag har aldrig sagt att ekonomi inte har med saken att göra. däremot har jag påpekat att ekonomiska incitament inte alltid räcker, att det finns aspekter av den här frågan som inte kan lösas med hjälp av pengar.

2. språkbruk spelar roll i allra högsta grad. En lag är INTE samma sak som en bonus. En lag är i första hand inte ett "ekonomiskt incitament för att uppmuntra ett visst beteende". En lag klargör en skyldighet/rättighet (att det sedan kan få ekonomiska konsekvenser är en annan sak). En bonus är en belöning utöver något annat.

Visst, föräldraförsäkringen är ett ersättningssystem. en individualisering slår fast att endast du har rätt att få ersättning för dina månader och ingen annan. Tar inte du ut dem, blir det ingen ersättning alls, även om en annan person stannar hemma. och ja, detta blir självklart ett ekonomiskt incitament (eller snarare en piska) till föräldrarna att ta ut sin del. I grunden ser jag dock en individualisering mer än något annat som ett sätt att institutionalisera en jämlik syn på ansvaret för barnet genom att fastslå respektive förälders rättighet. Jag antar att vi skiljer oss åt där.

Skillnaden mellan bonus och kompensation är att en kompensation inte kommer vara allmän. högre krav kommer ställas än att pappan stannar hemma.

Utgångspunkten måste vara att man SKA dela lika, att försäkringen speglar det delade ansvaret för barnet. Skulle det visa sig bli en ohållbar situation ekonomiskt ska man naturligtvis kunna få hjälp. men varför ska man ge ut bonusar till höger och vänster även till folk som egentligen inte behöver det? snacka om slöseri med pengar.

Er utgångspunkt är att man ska få bestämma själv och att enbart "frivilliga" ekonomiska morötter kommer få människor att bryta mönster och strukturer. Där håller jag inte med.

förresten, varför skulle det vara "fel" att säga att man kan komma runt lagstiftningen? det är ju bara fakta. Man kan trixa med skatter också, det betyder inte att all skattelagstiftning är åt helvete.

Lina sa...

Det krångel och de administrativa kostnader som lär följa av frågan om vem som ska få ekonomisk kompensation innebär väl inte automatiskt mindre slöseri med pengar än en allmän bonus?

Och jo, jag tycker att det är fel att säga att man kommer runt lagstiftningen, eftersom lagstiftningen knappast säger att man SKA stanna hemma den där tiden, bara att man har RÄTT till det.

Klara sa...

bara för att något verkar krångligt betyder inte det att vi inte ska lösa problemet genom att undvika det. Jag tror helt klart att det är genomförbart och dessutom att det skulle vara väl använda pengar. att något skulle kosta mer betyder inte att det per automatik är slöseri.

förstår fortfarande inte varför du stör dig på lagstiftningsgrejen. måste all lag vara tvingande?

Carl Johan von Seth sa...

Angående lagstiftningsgrejen - min poäng var att det i sammanhanget just inte är någon skillnad på vad du kallar lag, vad någon annan kallar kvot eller vad moderaterna kallar bonus. Det är olika styrmedel i ett ersättningssystem - i regelverket kommer språket vara detsamma. Så jo, den "lagstiftning" du pratar om är visst ekonomiska incitament. Eller pratar du just om en "lag om föräldrars skyldigheter"? Det är i så fall något helt nytt i diskussionen.

Det är uppenbart att språkbruk spelar roll. Vissa går uppenbarligen igång på ordet kvotering, andra älskar allt som har med bonusar att göra. Är det inte synd att göra en så viktig fråga till en diskussion om buzzwords hos vänstern och högern? Hur förslaget mottas i media och i folkmun är ändå - som vi precis sett - svårt att styra över.

Hursomhelst tycker jag att vi borde kunna enas om att man verkligen behöver förändra folks vanor när det gäller att ta ut föräldraförsäkring. Det kan man göra med piska, morötter eller både och (för jag antar att du inte argumenterar för en tvingande lag?). Piskan - total inividualisering - kommer oundvikligen att drabba många familjer, särskilt låginkomsttagare. Morötter kanske å andra sidan inte räcker, men priset som betalas av föräldrarna blir mindre. Är det så smart att avfärda en kombination? T ex: 130 individualiserade dagar (motsvarar en tredelning) + extra ersättning för familjer som delar mer lika än så.

Klara sa...

nej, en tvingande lag (även om jag kan erkänna att tanken har slagit mig..) är jag inte för. därför är individualisering inte en lag om skyldigheter utan om rättigheter. den slår helt enkelt fast vad du har rätt till (och vad du inte kan lämna över på någon annan).

jag förstår vad du menar med att lagen, liksom en bonus, är ett styrmedel. men för mig är lagen även (som redan påpekat) ett välbehövligt fastslagande av ansvar. en bonus har inte den normativa tyngden som jag tycker behövs i det här fallet.

anyhoo jag är såklart helt med dig om att folks vanor behöver förändras. i den här debatten är jag dock för piska + ersättning till de familjer som drabbas hårdast. tror inte vi kommer komma så mycket länge :)

f ö gött att det här har blivit det mest debatterade inlägget!

Carl Johan von Seth sa...

Ok, men om du pratar om en förändring av villkoren för föräldraförsäkringen är ju "lag" fel term? Jag tror att du föreställer dig en skillnad som varken idémässigt eller formellt egentligen finns.

Klara sa...

vadå, skulle man inte kunna lagstifta om villkoren i föräldraförsäkringen?

http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19950584.htm

känns väl som om man skulle kunna ändra något i ovanstående lagrum kanske?

Carl Johan von Seth sa...

Jag föreställer mig att den här diskussionen inte har något med föräldraledighetslagen att göra. Lagen omfattar enbart rätten till ledighet för en arbetstagare. Rätten till ersättning tillhör (så som jag förstått det) Försäkringskassans regler.

Klara sa...

http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19620381.htm#K4

se 3§.

Som det är i dag så är 60 dagar reserverade för vardera föräldern, resten får delas upp som man behagar.

Försäkringskassan måste ju utgå från något, ersättningen är ju inte direkt frikopplad från lagen.

Carl Johan von Seth sa...

Hehe, den här diskussionen säger kanske en del om mina (våra?) kunskaper om det som tydligen kallas allmän försäkringsrätt. Och hur mycket jag är insatt i frågan egentligen.

För att juridikbattla tillbaka lite (och för en sista gång hävda att det inte finns någon principiell eller teknisk skillnad mellan "bonus" och "lagstiftning") kan jag hänvisa till "lagen om jämställdhetsbonus" (wtf?) som gäller från och med 2008.http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20080313.htm

Nu lägger jag ner mina argument för den här gången!

Klara sa...

haha!

men ok, jag förstår vad du menar med att det inte finns någon teknisk skillnad, eftersom man (tydligen) kommer lagstifta om bonus likaväl som individualisering.

lagstiftning är således fel ord/sak att lägga tyngdpunkten vid. skyller på mina okunskaper inom området. jag vidhåller dock att ett lagstadgat ansvar är både bättre och får annorlunda effekter än en lagstadgad bonus (och att det därför är en principiell skillnad)!

vi får battla vidare face to face. om vi pallar.

Lina sa...

Börjar fundera över om den här bonusen som Hillevi snackar om egentligen handlar om hur man väljer att dela upp vårdnadsbidraget (särskilt med tanke på att lagen om jämställdhetsbonus för föräldraförsäkringen redan verkar finnas)... hehe, eh...

Hursomhelst är det en intressant fråga rent principiellt!

Mounir Karadja sa...

Hehe!