måndag 17 augusti 2009

Kausalitet - ett meningslöst ord för Anita Lignell Du Rietz

"Vi kvinnor förlorar mest på kvotering", skrev Anita Lignell Du Rietz på Expressens debattsida för några dagar sedan. Låt oss se vad hon bygger detta uttalande på...

  • Mellan 1890 och 1940 var andelen kvinnliga företagare större än vad den är i dag.
  • I och med välfärdsstatens grundande framfördes från fackligt och statligt håll att det i första hand var mannen som skulle agera familjeförsörjare - kvinnans plats var i hemmet. Kvinnor förbjöds att arbeta på natten, vilket utestängde bl.a. bagerskor från arbetsmarknaden.
Detta är kritik mot hur lagstiftning från förr har hängt kvar och påverkat dagens situation på arbetsmarknaden. Lagstiftning som direkt påverkar kvinnor negativt gör kvinnor till förlorare, javisst. Men Anita Lignell Du Rietz (kan vi kalla henne ALDuR?) tar det hela ett steg längre - hon menar att ALL lagstiftning som på något sätt riktar sig mot kvinnor, gör kvinnor till förlorare. 

Okej, för att återknyta till rubriken: på 40-talet blev kvinnor som arbetade på natten arbetslösa (förlorare) för att de förbjöds att arbeta på natten. Ja, köper det. Men: om vi i dag får till stånd en lag om könskvotering till börsbolagsstyrelser blir kvinnor förlorare därför att...varför då? För att de får jobb? Jag ser ingen kausalitet här. Gör ens Aldur det?

Självklart är det intressant att diskutera hur särlagstiftning påverkar framtiden. Men Aldurs jämförelser fallerar - dels i hur hon väljer att använda begreppet särlagstiftning, och dels i hur hon jämför två helt olika typer av lagstiftningar. 

Aldur använder begreppet "särlagstiftning" som något homogent, vilket det inte är. Att kvinnor inte fick arbeta på natten är exempel på särlagstiftning som enbart är tillämpbar på en viss grupp i samhället. Könskvotering till börsbolagsstyrelser kan snarare jämföras medden typ av särlagstiftning som innebär skydd mot diskriminering. Trots detta skriver hon utan vidare som om dessa två typer av särlagstiftning vore likställda.

I sin jämförelse utgår hon dessutom ifrån lagstiftning som pekat åt könskvoteringens totalt motsatta håll, dvs den lagstiftning som direkt hindrat kvinnor från arbete. Hur kan en vettig människa, utan att blinka, jämföra dessa två? Att hon främst gör det under parollen att de båda är exempel på statligt vänsterblaj är så långt ifrån en ursäkt man kan komma.

All in all: jag förstår inte hennes debattartikel. Dessutom är det fruktansvärt förutsebart att en kvoteringsmotståndare väljer att bara kritisera kvotering som fenomen, utan att själv komma med några som helst alternativ till vad som kan tänkas vara en lösning på problemet.

Liten notis: Göran Petterson (moderat riksdagsledamot) som kritiserade min debattartikel i Norrtelje Tidning, har såklart nappat på Aldurs resonemang.

1 kommentar:

Anonym sa...

I am one of the people who participated in EU's request for public opinion on Women's issues and proposed the Quota System to Margaret Wahlstrom.

Why a Quota System? I referred to the QS based on a similar system that exist in the USA when blacks were denied work and had difficulty being accepted in society. There also exist a women's quota in the U.S. system due to extreme gender inequality. Of course, just as in this debate, many claimed a QS for blacks would increase racism, and voting rights for women would increase turmoil, and it would force jobs to employ people who were not qualified and so on. And yes, sometimes this do happened but overall it has created a much better society.

What else happened with the QS in society? Blacks became widely integrated into the work force in the United States. Today the country has its first black president, which would absolutely not have happened if people were not FORCED to become accustomed to work side by side with black people.

In the same way, women are the blacks of society all over the world although they have voting rights and general civic rights. Biases and judgements against women are made in others forms today, as in employment procedures and voting them out of higher jobs. However, women too are responsible for allowing these biases to exist by living in the emotional ideas of the past and not taking control of their own lives and stop being victims, stop using sexuality as their tool in life and start being an equal in society.

We MUST have a QS in Europe to allow companies to become accustomed to female leadership. Once they become accustomed to seeing women in leadership roles, acknowledging that women CAN handle leadership roles, they will soon start to hire women without any QS but by the knowledge and understanding that women are equally able. Sure in some cases there will be bad experiences, but how many companies have hired men who have completely ruined the company? There are hundreds of cases.
However, corporate and political equality wont happen unless we have a QS in place - and just as blacks in america where white societies had to become accustomed to accept blacks in the workforce - men need to become accustomed to female leadership.
In fact, it will benefit men in the long run and women too will become accustomed to see themselves as equal and capable and not 'below' men.