måndag 25 januari 2010

Rätten till könsneutral lönesättning går före principen om mindre byråkrati

Moderaterna gör en satsning i feministisk riktning. Bland de viktigaste punkterna finner jag den om kartläggningen av löneskillnader. Det skulle vara så befriande att en gång för alla få en grundlig redogörelse för vad som gör att löner skiljer sig åt mellan män och kvinnor, och hur stor denna skillnad är.

Pär Ström menar ju att skillnaden som beror på kön ligger någonstans på promillen. Andra argumenterar för (orimligt) höga siffror. Det finns så klart skillnader som är berättigade. Det går ju inte att utan vidare jämföra genomsnittsinkomsten för alla män och alla kvinnor - män sitter ju i större utsträckning på höga poster och tar sig an mer riskfyllda jobb. Hur som helst, jag själv kan komma på två viktiga problem som man kan tänkas komma åt genom en grundlig undersökning av löneskillnaderna:
  1. Hur stor löneskillnaden är mellan män och kvinnor med samma befattning, samma utbildning, samma erfarenheter och så vidare. Är denna skillnad konstant mellan branscher eller tydligare inom vissa?
  2. Hur mycket den låga lönen i vissa yrken kan förklaras av att yrket är kvinnodominerat.
Moderaterna vill kartlägga lönesättningen i större utsträckning än tidigare: den privata sektorn måste rapportera vartannat istället för vart tredje år, och den offentliga sektorn måste rapportera varje år. Arbetsgivare kommer sedan att rankas så att man ska kunna jämföra i hur stor utsträckning de efterlever en könsneutral lönesättning. Jag antar att detta kommer innebära en storm av motsättningar från privata sektorn, som kommer anropa Alliansens mål om mindre byråkrati för företagen. Men som Hillevi Engström säger:

"...ur mitt perspektiv så är regelförenkling underordnat rätten till en saklig lön."


3 kommentarer:

Robbie sa...

Jag tror att jag vet en del av svaret. Kvinnor arbetar 30% mindre än män. Gå själva på SCBs hemsida.

Lina Eriksson sa...

Vilken av de två frågorna är det svaret på? I fråga ett bör man ju rimligen kontrollera för arbetade timmar om man ska kunna jämföra ifall det finns någon skillnad som kan tänkas bero på kön.

Orion sa...

Helt rätt, även om jag blir väldigt skeptisk så fort jag hör ordet Könsmaktsordning så tycker det är bra att de äntligen bestämmer sig för att göra ordentliga kartläggning så att vi slipper tjafset som varit de senaste åren. Märkligt att det inte hänt tidigare, men det är väl som vanligt med politiker att det är mer prat än handling. Hoppas bara de menar allvar den här gången och gör något åt de missförhållanden som finns.