onsdag 3 februari 2010

Farliga Birgitta Ohlsson

I dagens Expressen kan man läsa en oerhört underhållande debattartikel av Eva Sternberg, där hon menar att vår nytillträdda EU-minister Birgitta Ohlsson är en "farlig förebild" därför att hon är gravid och vill jobba samtidigt. Sternberg är nere med biologin (surprise, surprise!) och menar att kvinnor för barnens bästa inte ska "leka män" genom att lämna huset.

"Mina båda döttrar har jag absolut inte uppmuntrat att lämna sitt kvinnokön för att bli generaldirektörer eller styrelseledamöter i börsnoterade bolag. Efter det att jag hade startat mässan Kvinnor Kan stod det helt klart för mig, att vi kvinnor inte ska lämna våra hem överhuvudtaget. Ska vi göra något så skall vi göra det med vårt hem som bas
"

På sin blogg fortsätter Sternberg sitt korståg mot den onaturlighet som är arbetande mödrar genom att dra vilda slutsatser om vad detta får för konsekvenser för samhället:

"...om det vore så, att vi har kommit på något som är friskt och
ändamålsenligt genom att göra fäderna till babyskötare och kvinnorna till arbetare i
hierarkierna utanför hemmen, hur kommer det sig då att vi mår så dåligt?
Hur kommer det sig att skolan är en enda mobbningasrena [sic], barnen går på lugnande
medel och procenten bokstavsbarn i Sverige är näst högst per capita i världen?
Kan någon då förklara varför barnen i Sverige är de som i högre utsträckning än i andra
jämförbara länder använder alkohol och andra droger före femton års ålder?
Svara mig den som kan!"

Ja du Eva Sternberg.. Att barn mår bra av tid med ansvarsfulla och uppmärksamma vuxna är det nog ingen som förnekar. Men att hävda att enbart kvinnor, eller rättare sagt mammor, kan fylla en sådan funktion är betydligt farligare för barns möjligheter till ett lyckligt liv än en gravid EU-minister.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2 kommentarer:

Linuz Aggeborn sa...

Skön vetenskaplig kvalitet på hennes slutsats att fler arbetade kvinnor leder till fler DAMP-barn. "En enda stor mobbningsarena"...hejochhå här har jag haft en dålig uppväxt och därför blir slutsatsen att det måste vara fel på samhället. Suck...

Julia sa...

Intressant att somliga idag 2010, när pappan kan ta ut nästan all ledighet, ändå låtsas att det bara är kvinnan som får barn.