onsdag 10 mars 2010

Money money money

Ända sedan debatten om RUT såg dagens ljus har jag varit mycket kluven. Även om det finns vissa bra argument för avdraget för hushållsnära tjänster (svarta jobb blir vita, ökad social trygghet och inträde på arbetsmarknaden för framförallt kvinnor), har jag ändå alltid varit skeptisk. Den senaste veckan har frågan återigen varit på tapeten, och jag har fått anledning att verkligen fundera över varför jag inte kan förmå mig att sälla mig till, den inte helt obetydliga, skara som ensidigt hyllar åtgärden.

Frågan jag hela tiden återkommer till (och som också till viss del svarar på vad som är skillnaden mellan ROT och RUT) är: vad tjänar exempelvis en byggnadshanterkare om man jämför med en städerska? Betydligt mer. Och jag säger inte att det är de förra som tjänar för mycket. Det är snarare lönerna inom traditionellt kvinnliga yrken som är in i helvete för låga. Den emotionella värdering som ofta följer med dessa yrken - ”att ta hand om barn och gamla är det finaste man kan göra” eller ”det är en konst att kunna städa ordentligt” - må vara sanna påståenden. Men det betalar inte några räkningar.

Avdraget för hushållsnära tjänster är en åtgärd som de facto skjutsar in fler kvinnor i en låglönesektor (såklart kraftigt expanderad i samband med avdraget) och det med motiveringen att att det är vårt ”kunskapsområde”. Ursäkta? Hela världen skulle kunna vara kvinnors kunskapsområde och det är det som borde vara vår regerings ambition – att öppna upp möjligheter för alla. Och ja, ett vitt städjobb är bättre än ett svart eller att stå utan jobb, men var i helvete är ambitionsnivån? Står valet verkligen endast mellan städjobb inom privat sektor eller arbetslöshet? Det vägrar jag att tro.

Problemet är dock att man inte kan nämna det här utan att man anklagas för att förakta "kvinnoyrken" och de som utför dem. Jaha, så du ser ner på städerskor, vad fan har du för människosyn?

Men det är inte där min sko klämmer. Jag ser inte ner på något av dessa yrken eller enskilda individers val av försörjning – man gör det man måste eller det man vill. Att föra den sortens resonemang är ett billigt knep att låtsas som om att pengar inte spelar någon roll. Det kanske det inte gör för alla, men det gör det för de allra allra flesta. Pengar ger makt att kunna forma sitt liv på egna villkor.

Därför skulle man kunna resonera att om nu RUT ger jobb (hur många dessa egentligen är, därom tvistar dock de lärde) borde det vara en bra reform, fler kvinnor i arbete, hurra! Jobben är vita och pensionsgrundande, hurra! Och ja, så långt är jag med. MEN. Det är ett faktum att man tjänar oerhört lite som städerska, och det är både en kvinno - och klassfälla att uppmuntras in i ett lågavlönat yrke genom att säga att det nu är kvinnornas tur att driva näringsverksamhet. Underförstått: "städning är kvinnornas område, det är vad kvinnor kan". Är det regeringens uppdrag att upprätthålla synen på städning som ”kvinnogöra”? Ska skattepengar användas till att upprätthålla en struktur som gör att främst kvinnor tar lågavlönade jobb?

Vad det hela kokar ner till är alltså good ol´cash och det faktum att kvinnor som grupp tjänar betydligt mindre än män som grupp. Jag tycker att den aspekten i debatten har kommit alldeles i skymundan. Lotta Gröning snuddade lite vid den i SVT:s Debatt, där hon frågade sig ”var är pigorna?”. Vad är det för skillnad mellan att slava i offentlig sektor, typ hemtjänst, till en skitlön eller att städa i privat sektor för en skitlön? Och svaret är: egentligen ingen. Kvinnor förväntas göra de här yrkena ändå och deras kunskaper och erfarenheter värderas extremt lågt oavsett om det är marknaden eller det offentliga som sätter lönerna. Problemet sträcker sig alltså egentligen bortom RUT och blockpolitik, avdraget i fråga är bara ett symtom.

Det kommer förvisso alltid finnas yrken som är lågavlönade relativt sett. Problemet ligger i att dessa yrken idag domineras av kvinnor. RUT, eller kanske framför allt retoriken och tankebanorna kring avdraget, gör absolut ingenting för att förändra detta.

Pengar är kanske inte allt. Men nog är det en jävla massa – även för kvinnor.

P.S. när det gäller medelklassen och dess ”livspussel”: Det är beklagligt att man har svårt att få vardagen att gå ihop. Att köpa hushållsnära tjänster är en lösning. Men just RUT kommer inte åt själva roten till problemet – könsuppdelningen av sysslor i hemmet och samhället – utan är bara ett sätt att låta några kvinnor göra det som förut var alla kvinnors jobb, med hjälp av statliga styrmedel. Och det mina vänner är bullshit. D.S.

P.S 2 Skön ironi i sammanhanget är för övrigt att Moderaternas nya jämställdhetspolitiska plattform fastslår följande: ”Kvinnor tjänar, äger och bestämmer fortfarande mindre än vad män gör. Det är inte acceptabelt.” D.S


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

5 kommentarer:

Mounir Karadja sa...

Jag vet att du har hört det förut men: även om du menar att de låga lönerna gör RUT "dåligt", så kanske alternativen inte är bättre för i andra sektorer.

Att jämföra byggjobbare, som behöver utbildning, med städare, som vem som helst kan bli, blir missvisande. Hur ser till exempel skillnaden ut mellan städare och diskare, som jag tror oftast är män? Diskare lär också tjäna lite.

Linuz Aggeborn sa...

Som en gammal f.d. diskare kan jag intyga att diskare tjänar skit och att nästan alla är yngre killar i gymnasiet som vill tjäna pengar...så den jämförelsen är nog ganska bra.

@Klara. Det jag tycker att du glömmer med RUT-avdraget är dess eventuella effekter på den sammanlagda mängden arbetade timmar. Ifall det är så att människor helt enkelt väljer att arbeta mindre i hemmet och mer på sina jobb eftersom de nu har råd med RUT-tjänster är det ju positivt. Mer specialisering och mindre tid på hemarbete. Någon som är högutbildad bör hellre gå upp i arbetstid än att lägga massa tid på hushållsarbete. Så på så vis kan kanske RUT både skapa jobb och se till att människor helt enkelt i större utsträckning ägnar sig åt det som de är bra på. Sedan tycker jag att det är en stor skillnad mellan att kvinnor oavlönat arbetar massa i hemmet trots att de har ett jobb (säg en kvinnlig läkare exempelvis) och att andra kvinnor städar hos människor i tjänsten. Och precis som du skriver så lär ju inte kvinnorna inom städyrket försvinna för att vi tar bort RUT. De lär bara få ännu mindre betalt och arbeta svart istället.

Sist tänkte jag bara slänga ur mig en fråga. RUT innefattar ju även trädgårdsarbete och (ren fördom?) har jag en tanke om att just trädgårdsskötsel domineras av män? Hur ser egentligen nettofördelningen ut mellan kvinnor och män inom RUT-branschen? Har någon lite statistik?

Klara sa...

heh, attack of the NEK:are..

@Monne: jag vet att den jämförelsen haltar lite, men det var mest för att det har varit mkt diskussioner om att det är inkonsekvent att förespråka ROT men inte RUT. Vad jag främst ville få fram med inlägget är att det är så kefft att förespråkare använder sig av retorik a la "det här är kvinnornas chans! detta kan vi!" osv, det är som att man skjutsar in kvinnor ett yrke med pisslön och menar att alla som städar i praktiken kommer bli egenföretagare (känns inte som om det kommer hända). Därför känns det även konstigt att jämföra med manliga diskare, det är ju inte så att regeringen driver en subventionering av sådana tjänster stenhårt med delmotivationen att "det är vad killar kan" eller "nu är det killarnas tur att få driva företag och ta sig in på arbetsmarknaden".

@Linuz: Jag tycker det du skriver låter vettigt (alla mina NEK A-kunskaper kommer till användning!) som jag skriver i inlägget kommer det alltid finnas låglöneyrken osv osv. men är det vettigt att man inte har tänkt på problematiken kring att det kommer bli en stor majoritet kvinnor som tar de här jobben? Det kommer det visserligen vara även utan regeringens hjälp, men jag tänker mig att de är deras jobb att luckra upp den könssegregerade arbetsmarknaden och inte förstärka den. Kvinnor har ju lika stor potential att bli utbildade som män har, det känns unket att det blir "antingen städar du (för det är ditt område) eller så går du arbetslös".

Nettofördelningen mellan män och kvinnor inom RUT skulle verkligen vara intressant att se. Öht saknas det ju vettig och pålitlig statistik kring RUT (palla Almega).

Mounir Karadja sa...

Koordinerad nek-attack.. :)

Argument som de Linuz för fram är fina och kan i princip appliceras ganska brett och budskapet är som vanligt att specialisering ger välstånd. Nek-teori säger att man bör beskatta elastisk efterfrågan mindre eftersom folk lätt kan göra arbetet själva. Detta lär gälla för hushållsarbete (snarare än för ombuggnad av hus) och därav ser avdrag som RUT vettiga ut. (Lär däremot inte hålla som argument för avdrag för restaurangdiskare).

I slutändan ser jag kombinationen av minskat svartarbete + argumentet ovan som det essentiella med RUT. "Könseffekter" är alltid intressanta men att kvinnor här inte får det sämre och inte heller kan antas låsas fast i något som är sämre än det som de var fastlåsta vid tidigare gör att jag har svårt att känna agg mot RUT.

Klara sa...

Om ökad specialisering av arbeten är vad som krävs för att kunna driva Sverige framåt, borde man väl försöka hitta bästa möjliga kandidater till alla olika jobb? Då tycker åtminstone jag att det blir lite skevt om just kvinnor uppmuntras till okvalificerade jobb för att det är ”det vi kan”, snarare än till att se bortom könsroller. Det är det jag menar med att höja ambitionsnivån (om man pratar om att ta tillvara på kvinnors potential) och det är det som är hela poängen med inlägget. Vem vet vilka banbrytande idéer och företag dessa kvinnor skulle kunna skapa liksom?

jag är inte helt emot RUT. jag är bara inte överförtjust i det heller helt enkelt, speciellt inte sättet det presenteras på.