måndag 15 mars 2010

Offentliga sektorn - en kvinnofälla?

Läste just en debattartikel på Politikerbloggen. Nima Sanandji, VD för tankesmedjan Captus, skriver om varför han inte tror att kvotering till bolagsstyrelser är rätt väg att gå för att nå jämställdhet inom näringslivet. För ovanlighetens skull har vi en motståndare som uttryckligen ändå anser att den skeva könsfördelningen är ett problem. Hurra!

Några intressanta (men inte direkt uppmuntrande) punkter i artikeln:
  • I Sverige är andelen kvinnor på chefsposter inom den privata sektorn 16 %, medan genomsnittet i EU ligger på 25 %. I USA är motsvarande siffra 38 %.
  • Kvinnor i Sverige tjänar i genomsnitt 35 000 kronor på att utbilda sig på universitetet. Inte per månad, inte per år, utan totalt sett. Vissa förlorar till och med på att utbilda sig.
  • Knappt var tredje arbetad timme inom näringslivet utförs av kvinnor.
Gissningsvis är den offentliga sektorn långt mycket större i Sverige jämfört med resten av EU, och definitivt jämfört med USA. Och den är utan tvekan kvinnodominerad. Varför pratar vi inte om vad kvinnor eventuellt förlorar på detta?

Kanske är det inte konstigt att könsfördelningen är skev i bolagsstyrelser när könsfördelningen inom hela sektorn är skev. Hur ska vi lösa detta? Diskussionen om makt handlar alldeles för lite om att för få kvinnor redan från början jobbar inom privat sektor.

Med detta sagt håller jag inte med Nima Sanandji om att kvotering nödvändigtvis är en "quick fix". Jag tror att mycket handlar om mentalitet, och hur vi förknippar makt med män. Om andelen kvinnor med makt ökar, så kommer vår (undermedvetna) inställning till vem som också är lämplig på en topposition att förändras. Förutsättningen för att en lag om kvotering ska vara gynnsam är dock att det finns tillräckligt med kvinnor inom det privata näringslivet. Jag själv kan inte ge några svar på hur detta ser ut i dag, men jag kan åtminstone drista mig till att säga att andelen kvinnor som "slussas in" i relativt lågavlönade jobb inom offentlig sektor inte direkt hjälper jämställdheten på traven.

1 kommentar:

Fred sa...

Det är inte bara kvinnor som förlorar på att utbilda sig..
För övrigt finns det många låglöne-jobb i den privata sektorn, handel, restaurang och transport.