söndag 28 mars 2010

Tillbaka till framtiden?



Här är en debatt om jämställdhet från 1984 (för den som inte orkar räkna: 26 år sedan). Lyssna på diskussionen 15:40 in i klippet, om vad som händer när män tar på sig "kvinnans roll som omhändertagande moder".

"Varför är det så mycket barn som är sönderslagna, som är sönderfrasade? Är det inte därför att man har försökt inbilla sig att männen kan det lika bra?"

Och med "det" menas alltså att ta hand om barnen. Hej Eva Sternberg-debatten liksom. Ett kvarts sekel och vi har inte kommit längre?

Inga kommentarer: