tisdag 6 juli 2010

Burn baby burn

Mediala geniet Gudrun bränner 100 papp i en grill under Almedalsveckan i syfte att uppmärksamma det orättvisa lönegapet mellan män och kvinnor och genomslaget är totalt. Men är all publicitet bra publicitet?

Jag köper definitivt argumentet att det här är ett effektivt sätt att använda de till PR öronmärkta pengarna, uppgifter som cirkulerar gör gällande att samma belopp ger dig en halvsida i kvällspressen, och i jämförelse med en sådan annons spelar ju uppmärksammandet av brasan i en helt annan division. Lönegapet, som framför allt handlar om en undervärdering av kvinnodominerade yrken, ÄR en viktig fråga som förtjänar att lyftas fram. Att pengarna kunde "gått till välgörenhet" eller något liknande är ett dåligt argument, ofta framslängt av personer som inte är speciellt insatta i vad bra PR i politiska sammanhang betyder och, framför allt, kostar. Problemet är bara att dessa personer utgör en stor majoritet av väljarkåren. Och i de flesta vardagliga sammanhang är 100 000 kronor en betydande summa.


De som redan bestämt sig för att rösta på F! kommer naturligtvis inte ändra sig efter det här. Men som så många andra, tror jag inte att en sådan här aktion kommer underlätta för partiet att nå ut till andra väljargrupper, tvärtom. Att bränna pengar är ett extremt tilltag, och den initiala reaktionen, dvs "wtf?!", lär vara den som stannar kvar hos de allra flesta och spä på bilden av F! som ett gäng konstiga och verklighetsfrånvända extremister.

Gudrun själv är inte orolig:

"Jag tror att när den första tanken att vi inte är kloka har sjunkit in så går tankarna vidare till vårt politiska förslag. Då kommer insikten att det som inte är klokt och oerhört provokativt är att vi har en lön efter kön."

Hon har såklart rätt. Men kanske var pengabrasan så extrem att tankarna, och debatten, stannar vid den. Än så länge fokuseras det absolut mest på huruvida brännandet var rätt eller fel än på själva sakfrågan - hur lönegapet ska elimineras. Är en jämställdhetsfond rätt väg att gå? Vilka konkreta förslag har de andra partierna?

Än finns det dock tid, det har ju trots allt bara gått en dag. Och om det är någon som kan klara av att elda upp 100 000 kronor och samtidigt skapa debatt kring det underliggande budskapet under det (korta) mediala tidspann som finns att tillgå så är det Gudrun Schyman.