söndag 12 september 2010

Offentliga sektorn - en kvinnofälla? Pt. 2

Det talas ofta om orättvisan i att metallarbetare (där majoriteten är män) har högre lön än säg sjuksköterskor (där majoriteten är kvinnor). Senast detta var uppe på tapeten var för mig när Gudrun Schyman föreläste om F!:s politiska vision i Uppsala. Det skulle inrättas en särskild lönefond, hette det. För att, fritt omskrivet, ta pengar från de rika och ge till de fattiga. I praktiken skulle det innebära att man höjer arbetsgivaravgiften för alla arbetsgivare och sedan omfördelar denna inkomst till sjuksköterskornas lönekuvert. På F!:s hemisda beskrivs åtgärden som en "'lönekorrigering' med utgångspunkt från en nationell arbetsvärdering".

Män arbetar inom privat sektor, och har högre löner. Kvinnor arbetar inom offentlig sektor, och har lägre diton. Jag är ingen expert på lönebildning i offentlig sektor, men betyder inte detta att man på ett nationellt plan redan har failat ganska hårt med att värdera de kvinnodominerade vård- och omsorgsyrkena?

Jag har förut skrivit om den offentliga sektorn som en kvinnofälla, i och med att den i mångt och mycket begränsar möjligheten för kvinnor att avancera i sin karriär, dvs att i framtiden sitta i bolagsstyrelser eller att bli chefer. I dag skriver Niclas Berggren om ännu en intressant aspekt av det hela: att personer som övergår från att vara offentligt anställda till att (i och med en privatisering) vara privat anställda i genomsnitt får en högre löneutveckling än de som stannar i den offentliga sektorn.

Som Niclas skriver: "det märkliga är att effekten för de anställda av att tillåta privata alternativ nästan aldrig diskuteras".

7 kommentarer:

Klara sa...

Tycker det här är en mycket intressant fråga. Det är solklart att "kvinnoyrken" värderas sämre, men det gör de även inom privat sektor (kan tänka mig t ex jämförelsen mellan kassaarbete och typ lagerarbete inte skulle falla till kassörskornas fördel). Konkurrens har kanske inte alltid med saken att göra.

Jag tänker mig att anledningen till att man inte i lika hög grad diskuterat effekterna för de anställda, är väl förmodligen för att de allra flesta anser att dessa områden (vård, skola, omsorg) ytterst bör falla på statens ansvar (oavsett om de utför det själva eller lägger ut uppgiften på någon annan). Alltså inte just för att de är kvinnodominerade utan för att de utgör just välfärden. Jag t ex, vill helt enkelt inte privatisera vård, skola och omsorg för att jag tror att ett för stort vinstintresse inom de områdena gör mer skada än nytta (se t ex det vi snackade om med outsourcing av sjukhusmat osv även om just det är ett skräckexempel).

Iaf, F!s förslag (vad man än tycker om det) ser jag som ett välbehövligt inlägg i debatten om de anställdas villkor och värderingen av deras yrken, samt en utmaning till tanken om att privatisering är det enda som funkar.

Someone sa...

Det är inte kvinnoyrken som varderas lägre. Det är offentliga yrken som värderas lägre, oavsett om det är en man eller kvinna som jobbar i dem.


Dels pga bristen på konkurrens, ingen anledning till att ha högre löner.
Dels att det aldrig kommer att råda brist på personer som vill jobba i den offentliga sektorn, kommer alltid att finnas sjuksköterskor. Alltså behöver man inte sätta höga löner för att locka till sig dem. Däremot behövs det höga löner i yrken där man riskerar att dö varje gång man går till jobben och sliter ut varenda del i kroppen, jobb som oftast män har.


Men nej, verkligheten är inget för feminister.

Klara sa...

@Someone: ja och nej. offentliga jobb värderas generellt sätt lägre, men det är ju också en övervikt av kvinnor i den offentliga sektorn. läraryrket exempelvis sjönk i både lön och status när kvinnor kom att vara i majoritet. Och utan att förringa mansdominerade tunga och farliga yrken så är det verkligen inte sant att ett vårdjobb inte skulle vara tungt, stressfyllt och slitigt. Det är dessutom extremt våldsutsatt.

Däremot håller jag med ditt resonemang om att antalet sjuksköterskor/lärare påverkar dagens situation. en intressant jämförelse är läkaryrket där representanter för läkarkåren faktiskt medvetet lobbar för att inte utbilda alltför många eftersom detta skulle leda till lägre löner.

Someone sa...

Du anser alltså att det inte är någon som helst skillnad på läraryrket idag och för 50 år sedan?


Vilka är det som dör i arbetsrelaterade olyckor? I princip 100% män. Det talar tydligt vilka som tvingas, pga samhällets syn, ta farliga jobb.

Klara sa...

@someone: det skiljer självklart en massa saker, liksom inom i princip alla andra yrken de senaste 50 åren. Vissa saker medverkar till sämre status (som sämre arbetsmiljö), andra borde rimligen ha ökat den (som höjda krav på pedagogiska kunskaper).
jag tror dock fortfarande att den ändrade könsfördelningen inom lärarkåren har gjort en hel del för det yrkets sjunkande status.

angående att samhällets syn (dvs de rådande könsrollerna) påverkar att män och kvinnor hamnar i olika yrken: absolut, och det är ett problem. en ganska vanlig åsikt bland feminister för övrigt.

Someone sa...

Att fler kvinnor skulle ha en effekt på lönen är feministiskt trams. Som mycket annat.

Frederick sa...

Jag är man och arbetar inom transport, ett mansyrke med låga löner och obekväma arbetstider.
Feminister är blinda för fakta- er ignorans och arrogans är obehaglig och nedslående.