måndag 18 oktober 2010

Buddy Bear!

Mitt första inlägg på Ansats handlade om att sätta vikt vid ett barns kön innan dess födsel. Att tillskriva barnet vissa egenskaper och preferenser enbart baserat på om barnet skulle bli en flicka eller en pojke. Jag ironiserade över Jamie Olivers längtan efter en son. Nu blev det ju trots allt en flicka den gången (Petal Blossom Rainbow). Jag föreställde mig att hade det blivit en son hade han fått heta Muddy Mac, eller något i den stilen. Nu ploppade ju sonen ut för en månad sedan. Buddy Bear fick han heta.

Jamies kommentar: "In a way it would have been easier to have had a girl. We're not prepared for a boy - there's no blue in the house."

Japp. Rätt in under det blå täcket bara.